:Политика за конфиденциалност

(VIEW PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING IN CALL CENTER)

MoodMedia Corporation е корпорация от Делауеър, с редица дъщерни дружества и филиали по целия свят (колективно „Mood“; наричан също „ние“ или „нас“). Дъщерните дружества и филиалите на Mood са изброени в раздела „Обекти на Mood“ в настоящата декларация за поверителност. Тя описва практиките на Mood относно събирането, използването и разкриването на информацията, която събираме за Вас докато използвате нашия уебсайт (www.moodmedia.bg) , включително и други поддомейни, като нашия блог, потребителския портал и други клиентски услуги, като адрес за фактуриране, системи за плащане, уеб приложения и други уебсайтове. Когато използвате нашите Сайтове Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност и общите условия. Ако не сте съгласни с нашата политика за поверителност и общите условия, моля, не използвайте Сайтовете.

Автоматично събиране на анонимна информация

Когато посещавате сайтовете на Mood, точно както когато посещавате много други сайтове, част от анонимната информация от Вашето посещение е автоматично регистрирана и може да включва информация за типа браузър, който използвате, името на сървъра и IP адреса, чрез който влизате в интернет, датата и часа на достъп до сайтовете, страниците, които разглеждате, докато сте в сайтовете, и интернет адреса на Сайтовете, от които сте се свързали към нашите Сайтове. Тази информация не Ви идентифицира лично.

Лична идентифицираща информация

Както е описано в тази политика, „Лична идентифицираща информация“ е всяка информация, която Ви засяга лично и би позволила на някого да се свърже с Вас, като например Вашето име, адрес, телефонен номер/факс, имейл адрес или всяка информация, която подавате в сайтовете и Ви идентифицира лично. Mood се ангажира да защитава Вашата поверителност и Личната идентифицираща информация.

Използване на информация

Mood може да използва лична идентифицираща информация, събрана посредством своите сайтове, с цел:

 • Съдействие за установяване и проверка на самоличността на потребителите;
 • Откриване, поддържане, администриране и обслужване на потребителските сметки;
 • Обработване, обслужване или изпълнение на транзакции и изпращане на съобщения;
 • Предоставяне на услуги и поддръжка на потребителите;
 • Подобряване на сайтовете, включително пригодяването им към предпочитанията на потребителите;
 • Предоставяне на актуализации на продукти или услуги, промоционални бележки и оферти, както и друга информация за Mood и нейни филиали;
 • Отговаряне на въпроси, запитвания, коментари и инструкции на потребителите;
 • Поддържане на сигурността и интегритета на нашите системи; и
 • Всякаква друга цел, за която потребителят е дал съгласие.

Сървърите на Mood автоматично събират анонимна информация от посещенията на своите сайтове и я използват главно с цел да помогне за тяхното подобряване и администриране. Mood може също така да използва анонимни данни, за да предостави информация за Сайтовете на потенциални бизнес партньори, рекламодатели и други лица. Както е посочено по-горе, тази информация не е лична идентифицираща информация.

Mood може да използва и независими доставчици на анализи, като Google Analytics и Adobe, които използват „бисквитки“ и други технологии, за да събират информация за това как използвате Сайтовете. Тези независими доставчици на данни могат да Ви предоставят информация за това как събират и използват данните.

Събиране на информация

Mood не събира никаква лична информация за Вас през Сайтовете, освен ако не се съгласите да споделите личните си данни. В такъв случай, ако не желаете Mood да събира Ваша лична идентифицираща информация, не споделяйте такава.

Можете да посетите и разгледате Сайтовете, без да разкривате никаква Ваша лична идентифицираща информация. Можете да изберете и да споделите такъв вид информация, която включва:

 • Основна информация“, включваща Вашето име, Вашия работодател и позиция;
 • Информация за контакт“, включваща Вашия имейл адрес, местоживеене и телефонен номер;
 • Техническа информация“, включваща Вашия IP адрес и информация за присъствието Ви на нашия сайт, кои страници на сайта посещавате, какво съдържание търсите, сваляте или предоставяте, както и комуникацията, която Ви изпращаме по електронен път;
 • Данни за фактуриране” включват вида и сумата на транзакцията, плащане, доставка и платежна информация, както и вида, количествотото и цената на стоките или услугите, които обменяте, а също и физическите или юридически лица, с които общувате или сключвате сделки; като се има предвид, че Mood не запазва или споделя информация за кредитната Ви карта; и
 • Друга информация“, включваща Ваши интереси, лична парола и всякаква друга информация, която ни предоставяте.

Mood може да събира лична информация за Вас от своите сайтове посредством следните методи:

 • Регистрационни форми – Ако Ви е дадена възможност да въведете промоционален код, да станете регистриран потребител на нашите сайтове или да получавате информация за Mood, чрез този или друг сайт, трябва да попълните регистрационна форма, която изисква представянето на лична идентифицираща информация, включваща лице за контакт или др.
 • Транзакции и активност – Ако станете регистриран потребител или направите транзакция през нашите сайтове, Mood запазва информацията докато сте на сайта, както и други Ваши активности там. Информацията може да включва данни за фактуриране или технически справки.
 • Имейл или друга доброволна комуникация – Можете да изберете да комуникирате с Mood чрез имейл, през нашите сайтове, по телефона, писмено или по друг начин. Mood запазва информацията от тази комуникация, която може да се счете за лична идентифицираща информация.

В допълнение към потребителската информация, която събираме, е възможно да получим такава и от трети страни, като я добавим към вече събраната информация.

Съответствие с изискванията на Privacy Shield

MMood, включително нейните дъщерни дружества, намиращи се на територията на САЩ, действат в съответствие с мрежата на Privacy Shield между ЕС и САЩ, създадена от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и съхранението на лични данни, прехвърлени от ЕС и Европейското Икономическо пространство към САЩ. Mood е декларирало пред Министерството на търговията на САЩ, че спазва принципите на поверителност на Privacy Shield. В случай на колизия между условията в настоящите Условия за поверителност и принципите, заложени в Privacy Shield, принципите на Privacy Shiled ще имат предимство. За да научите повече за програмата на Privacy Shield, и за да видите нашия сертификат, моля посетете: https://www.privacyshield.gov/

В съответствие с Принципите на поверителност на Privacy Shield Mood се ангажира да разреши жалби относно събирането или използването на личната Ви информация. Лицата от ЕС и ЕИП, които искат да отправят запитване или жалба относно нашата политика за защита на личните данни, трябва първо да се свържат с Mood на:

privacyshield@moodmedia.com

Mood се ангажира да отнася неразрешени оплаквания във връзка с Privacy Shield до Международния Център за разрешаване на спорове към Американската Арбитражна Асоциация (“ICDR/AAA”), алтернативна институция за разрешаване на спорове, ситуирана в САЩ. В случай, че не получите навреме потвърждение от наша страна, че Вашата жалба е приета, или в случай, че не сме разрешили вашия случай, моля свържете се с ICDR/AAA, или посетете тяхната уеб страница: http://go.adr.org/privacyshield.htm, за повече информация или подаване на оплакване. Услугите на ICDR/AAA Ви се предоставят безплатно. Като последен вариант и при определени обстоятелства, може да инициирате задължителен арбитраж за разглеждане на Вашата жалба към Privacy Shiled отдел “Съответствие”, който отговаря за жалби, неразрешени чрез другите механизми на Privacy Shiled. Вижте: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction за допълнителна информация.

Mood се ангажира да си сътрудничи с организацията, създадена от органите на ЕС за защита на личните данни (ОРЗД), и да спазва съветите, дадени от нея, по отношение на данните за човешките ресурси, прехвърлени от ЕС в контекста на трудовото правоотношение.

Mood отговаря за обработването на получената лична идентифицираща информация в съответствие с мрежата на Privacy Shield или впоследствие я предоставя на трети страни, действайки като техен агент. Mood спазва Принципите на Privacy Shield за всички следващи трансфери на лична идентифицираща информация от ЕС и ЕИП, в т. ч. и относно прехвърляне на разпоредбите за носене на отговорност. В частност Mood остава отговорна съобразно Принципите на Privacy Shield, ако представители на трета страна, ангажирани да обработват лични данни от нейно име, правят това по начин, несъответстващ на Принципите, освен ако Mood докаже, че не носи отговорност за случая, довел до настъпването на вреди.

Във връзка с лична идентифицираща информация, полученa или прехвърленa преди създаването на мрежата на Privacy Shield, Mood е обект на контрол от страна на регулаторните правоприлагащи органи на Федералната Търговска комисия на САЩ. В някои случаи, Mood може да бъде задължено да разкрие лична идентифицираща информация в отговор на законосъобразни искания от страна на публичните органи, в т. ч. с оглед спазването на изискванията на националната сигурност или правоприлагането.

Разкриване на информация

Mood е интернационална компания, с дружества в редица страни. Mood изисква всички офиси да спазват изискванията за защита на данните, съвместими с изискванията на ЕС и ЕИП.

В случай, че се наложи, Вашата лична информация може да бъде споделена в офисите на Mood или с трети лица (включае подизпълнители, адвокати, счетоводители и други). Ако сте абонат на Pandora for Business Mood може да сподели личната Ви информация с Pandora. Освен това, Mood може да разкрие лична информация за Вас поради законовите изисквания, като например в отговор на оторизирана призовка, правителствено искане или разследване, както и други, позволени от закона, казуси. Mood може да сподели Вашата лична идентифицираща информация, с цел да защити нашата интелектуална собственост, да предпази от физическа вреда хора или собственост, да предотврати измами и да подкрепи извършването на одит, сътрудничество и корпоративно управление. Тъй като бизнесът на Mood се развива, той може да продава или купува корпоративни активи, а при такива сделки информацията за клиента може да бъде прехвърлена като бизнес актив. Ако Mood, или всичките ни активи, бъдат придобити, клиентската информация може да представлява част от прехвърлените активи. Mood може да използва филиали, които да подпомагат поддръжката и управлението на Сайтовете, както и по други причини, свързани с функционирането на бизнеса, като за целта тези компании могат да получат лична Ви идентифицираща информация. Във всеки случай Mood спазва приложимите закони за защита на личните данните и взима предпазни мерки, за да гарантира неприкосновеността на личната Ви идентифицираща информация.

Mood не предоставя лична идентифицираща информация на неопределени трети лица, които да я използват в маркетинговите си стратегии, насочени към Вас.

Защита

Mood поддържа физически, електронни и процедурни предпазни мерки, които да защитават личната информация, идентифицирана на Сайтовете. Ако на Сайтовете се предлагат транзакции, информацията за тях се прехвърля към и от moodmedia.com в криптирана форма, използвайки стандартни SSL (Secure Sockets Layer) връзки, за да не може да бъде прихваната такава информация. Mood ограничава оторизирания достъп до Вашата лична идентифицираща информация на онези лица, които имат за цел да знаят тази информация, за да Ви предоставят продукти или услуги, както и на онези лица, които са упълномощени да имат достъп до тази информация .Имайте предвид обаче, че всеки имейл или друго съобщение, което изпращате по интернет, не може да бъде напълно защитено от неправомерно прихващане.

Вашите права относно личната Ви идентифицираща информация

В съответствие с приложимите закони за защита на данните и други приложими закони, при поискване, ще Ви предоставим копие от Вашата лична идентифицираща информация. Ще Ви дадем възможност да я коригирате за грешки и да ограничите правата ни да използвме данните Ви, включително да заличим личната Ви идентифицираща информация („правото да бъдете забравени“) в съответствие с тази политика. Всички искания за преглед, промяна или заличаване на личната Ви идентифицираща информация трябва да бъдат адресирани до optout@moodmedia.com.

Ако не сте се изявили против използването на личната Ви информация (по време на нейното събиране или оттогава) Mood може да Ви изпраща от време на време съобщения или актуализации за moodmedia.com, други филиали, техните промоции или други активности. Ако не желаете да получавате повече съобщения, които не са свързани с транзакции или информация за сигурност, от Mood или други филиали, винаги можете да се откажете, като кликнете върху “unsubscribe” линка в края на комуникацията или да изпратите имейл с искането си на optout@moodmedia.com.

Няма да Ви забраним да подадете жалба към регулаторни и надзорни органи относно практиките на Mood. Освен ако не е описано в тази политика, няма да използваме данните Ви за автоматично вземане на решения или профилиране.

Правила за поверителност на Калифорния. Член 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния разрешава на потребители, които са жители на Калифорния, да изискват и получават от нас веднъж годишно и без такса, списък на трети страни, на които сме разкрили лична идентифицираща информация за целите на директния маркетинг на тези трети страни за предходната календарна година и категориите информация, разкрити на тези трети страни. За да изискате достъп, моля свържете се с нас на optout@moodmedia.com.

Запазване на личната идентифицираща информация

При оттегляне на Вашето съгласие или в случай, че личната Ви информация вече не ни е необходима, тя ще бъде изтрита. Възможно е обаче да запазим личната Ви идентифицираща информация (i) за допълнителен период от време, ако се наложи да защитаваме или заявяваме правни претенции по време на съответния период на задържане, или (ii) ако изтриването й би изискало да презапишем нашите резервни автоматизирани системи за възстановяване на информация при бедствия.

Детска поверителност

Сайтовете са създадени и предназначени за употреба от лица на възраст от тринадесет (13) или повече години. Mood няма да одобри заявленията за създаване и поддържане на акаунти или членства на всяко дете под тринадесет (13) години. Mood не изисква или събира съзнателно лична информация от деца под тринадесет (13) години. Ако Mood все пак открие, че има лична информация от лице, което е на възраст под тринадесет (13) години, то Mood ще изтрие цялата посочена информация от своите системи. Освен това родителят на детето или законният му настойник има право да изиска информацията за детето да бъде коригирана или изтрита от файловете на Mood, като се свърже с Mood в optout@moodmedia.com.

“Бисквити” и рекламодатели

Сървърите на Сайтовете или тези на компаниите, използвани за управление на Сайтовете, могат да поставят „бисквитка“ на Вашия компютър, за да Ви позволят да използвате Сайтовете и да персонализирате онлайн прекарването си.

„Бисквитката“ е малка част данни, изпратена от уеб сървър към компютъра Ви, която след това може да бъде съхранена от браузъра Ви на хард диска на компютъра. Бисквитките позволяват на Mood да разпознава Вашия компютър, докато сте в Сайтовете, и да Ви помогне да персонализирате Вашето онлайн прекарване, като го направи по-удобно за Вас. Бисквитките осигуряват на потребителите по-ефективно влизане в системата, проследяване на транзакциите и запазване на информацията между сесиите. Събраната от бисквитки информация може да се използва и за подобряване функционалността на сайтовете.

Останалите доставчици на съдържание и/или рекламодатели, които е възможно да се появят в Сайтовете, могат също да използват бисквитки, които не са изпратени от Сайтовете. Такъв тип реклами или съдържание могат да съдържат бисквити, които помагат потребителите на Сайтовете да бъдат следени и таргетирани, с цел рекламодателите да им предоставят “персонализирана” реклама или други интересни за тях съобщения. Mood не носи отговорност за такъв тип бисквити.
Можем също така да използваме други технологии, като „уеб beacons“ (малък брой данни, вградени в изображенията на уеб страници), пиксели и тагове, за проследяване на потреблението и трафика на потребителите в HTML имейлите, за да установим дали те са отваряли имейлите си или дали са кликвали върху линковете там.

Повечето уеб браузъри (като Microsoft Internet Explorer, Firefox и Google Chrome) съдържат функции, с които да Ви уведомяват, когато получавате „бисквитки“ или с които да предотвратят изпращането на „бисквитки“. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да деактивирате „бисквитките“ и други подобни. Ако деактивирате „бисквитките“ е възможно да не може да използвате някои от функциите на Сайтовете.

Линкове към външни сайтове

Сайтовете на Mood могат да съдържат линкове към други уебсайтове, включително такива на рекламодатели или други доставчици на съдържание, които предлагат download съдържание на moodmedia.com. Всички външни връзки са предназначени да представляват интерес за потребителя; Mood може да премахне всяка връзка сайтове си при наличието на писмено искане от свързаното лице. Моля, имайте предвид, че Mood не носи отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на други уебсайтове. Всички уебсайтове, достъпни чрез хипервръзки на нашите Сайтове, е възможно да използват бисквитки (вижте раздела „Бисквитки“ по-горе). Mood Ви препоръчва да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, преди да им предоставите Вашата лична идентифицираща информация.

Промени в тази Декларация за поверителност

Mood си запазва правото да променя или допълва тази политика по всяко време. Ако бъде направена съществена промяна в условията на тази политика Mood ще публикува известие на началната си страница, с връзка към новата политика.

Обекти на Mood

Тази Декларация за поверителност се прилага към следните обекти на Mood:

Entity Name

Territory of Organization

AEI Collingham Holdings Co. Ltd.

Cayman Islands

AEI Holding Inc.

Cayman Islands

Alpe France SARL

France

Antane Investments Sàrl

Luxembourg

Convergence, LLC

U.S.A. (Florida)

DMX Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

DMX Music Canada Inc.

Canada (Yukon Territory)

DMX Music Do Brasil LTDA

Brazil

DMX Music Satellite Services Ltd

UK

DMX Music UK Ltd

UK

DMX Residential Holdings, LLC

U.S.A. (Texas)

DMX Residential, LLC

U.S.A. (Texas)

DMX, LLC

U.S.A. (Texas)

IMS Instore Marketing Service GmbH

Germany

Instore Márketing Solutions, SAU

Spain

Lifestyle TV SRL

Argentina

Mediasound SAS

France

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

China

Mood Media A/S

Denmark

Mood Media AB

Sweden

Mood Media Australia Pty Limited

Australia

Mood Media Belgium Luxemburg BV

The Netherlands

Mood Media Belgium SA

Belgium

Mood Media Borrower, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Co-Issuer, Inc.

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Comercial SRL

Romania

Mood Media Corporation

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Eastern Europe BV

The Netherlands

Mood Media Entertainment International Limited

UK

Mood Media Europe BV

The Netherlands

Mood Media Finland OY

Finland

Mood Media Germanics BV

The Netherlands

Mood Media GmbH

Austria

Mood Media GmbH

Germany

Mood Media Group CZ sro

Czech Republic

Mood Media Group SA

Luxembourg

Mood Media Holdings GmbH

Germany

Mood Media Holdings, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Hungary KFT

Hungary

Mood Media International SAS

France

Mood Media Ireland Limited

Ireland

Mood Media Ltd 

UK

Mood Media Netherlands BV

The Netherlands

Mood Media North America Holdings Corp.

U.S.A. (Delaware)

Mood Media North America, LLC

U.S.A. (Delaware)

Mood Media Romania SRL

Romania

Mood Media Russia LLC

Russia

Mood Media SAS

France

Mood Media UK Holdings Limited

UK

Mood Polska Sp.  Z.o.o.

Poland

Mood US Acquisition1, LLC

U.S.A. (Delaware)

Music System Diffusion SARL

France

Muzak Belgium sprl

Belgium

Muzak Capital, LLC

U.S.A. (Delaware)

Muzak Holdings LLC

U.S.A. (Delaware)

Muzak LLC

U.S.A. (Delaware)

New Audio Visual Solutions and Applications Ltd

Greece

Primomedias SARL

France

Rediffusion Music France SARL

France

ServiceNET Exp, LLC

U.S.A. (Florida)

Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL

France

Tabata Music SAS

France

Technomedia NY, LLC

U.S.A. (Florida)

Technomedia Solutions, LLC

U.S.A. (Florida)

Свържете се с нас

В случай, че имате въпроси във връзка с настоящите условия за поверителност, информационните практики на Mood или вашето взаимодействие с Mood, моля свържете се с Mood Media at 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, email optout@moodmedia.com or privacyshield@moodmedia.comorcall 800.345.5000.

Copyright © 2019 Mood Media Corporation. Всички търговски марки са регистрирани. Всички права са запазени.

Съответно законите, уреждащи авторските и сродните права на собственост или други подобни права, цялостното или частично възпроизвеждане или преразпределение на съдържанието на сайтовете е строго забранено.

Всички брандове, цитирани тук, са регистрирани търговски марки. Въпреки че Mood се стреми да гарантира прецизността на информацията, достъпна чрез Сайтовете, компанията не дава гаранция относно акуратността, точността или пълнотата на всяка информация или материал на сайтовете, и не носи никаква отговорност за технически неточности или други грешки.

Mood не носи никаква отговорност за евентуални трудности, възникнали при достъпа до Сайтовете или за всякакъв тип повреда в комуникационната линия.